جستجو و تأمين

كامل ترين آرشيو اطلاعاتي صنايع خاص كشور های مختلف

جستجو و تأمين

يك خريد با شرايط مناسب ، بطور مستقيم از توليد كننده اصلي و با كيفيت بالا ميتواند سود و اعتبار قابل ملاحظه اي را براي خريدار رقم بزند . ولي وقتي با يك جستجوي ساده دنبال محصول مورد نياز خود ميگرديد ، ناگهان با صدها ايميل با نام شركت هاي مختلف مواجه ميشويد كه همگي خود را توليد كننده معرفي كرده و وقتي كه تقاضاي ليست قيمت ميكنيد ، متوجه ميشويد كه ليست هاي قيمت آنها بطور فاحشي با يكديگر تفاوت دارند . حال اينجاست كه تصميم گيري براي خريدار بسيار مشكل ميشود كه وقت خود را بري تحقيق بر روي كداميك از اين شركت ها بگذارد . آيا زمان كافي براي اين همه مكاتبات هست ؟ آيا اگر فقط سراغ يك شركت كه به نوعي استعلام شده است برويم ، تضميني هست كه مطمئن شويم بهترين كيفيت را با بهترين قيمت بدست خواهيم آورد ؟

شايد اين را تجربه كرده باشيد كه برخي از شركت ها براي تأمين مواد اوليه كار خود يا محصولي كه ميخواهند آنرا بفروش برسانند ، با شركت هاي خارجي ارتباط برقرار ميكنند و بعد از اينكه به مشكلي بر ميخورند ، متوجه ميشوند كه طرف خود يك واسطه بوده و هيچ مكان و اعتبار خاصي را نداشته و با ترفند هاي خاص خود ، بعلت بعد مسافت ، براحتي توانسته مشتريان خود را فريب دهد . و شايد اين تجربه را كرده باشيد كه مواد اوليه يا محصولي كه حتي نمونه آنرا دريافت كرده ايد ، در هر سري از سفارش با سري قبل فرق ميكند و پس از اعتراض دلایل مختلفي را از فروشنده دريافت خواهيد كرد و پس از پيگيري هاي زياد ، متوجه ميشويد كه سفارشات شما از توليدي ها و واسطه هاي مختلف خريداري ميشود و با همان برند و بسته بندي هميشگي بدست شما ميرسد . حتي اين مشكلات براي كساني كه مستقيمأ به كشورهاي شرقي سفر كرده اند هم پيش آمده است

اين مشكلات را معمولا دو قشر از خريداران تجربه خواهند كرد . قشر اول آنهايي كه تجربه چنداني در اين كار ندارند و قشر دوم آنهايي كه علارقم تجربه زياد فرصت اين پيگيري ها را ندارند

اين مشكلات حتي در خريد هاي داخلي هم مشاهده شده است . يعني شما به يك توليد كننده داخلي سفارش كار داده ايد و پس از چند مدت متوجه ميشويد كه محصولي را كه دريافت كرده ايد ، همان محصولي نيست كه قبلا دريافت ميكرده ايد و بعد از پيگيري هاي زياد ، متوجه ميشويد كه چون توليد كننده در زمان سفارش شما ، آن محصول را در خط توليد نداشته ، سفارش شما را به همكار خود داده و چون بايد سود هايي در اين وسط تقسيم شود ، مسلمأ كيفيت آن محصولات پايين تر از معمول شده است و يا تفاوتهايي را حاصل كرده است

يكي ديگر از مشكلات معروفي كه اكثر وارد كنندگان يا نمايندگان محصولات خارجي با آن مواجه هستند ، انحصار برندهاي خارجي است . بسيار تجربه شده كه نماينده اي يك برند از يك توليد كننده خارجي را دريافت كرده و سالها روي آن كار كرده و بعد از چند سال كه آن برند را در کشور جا انداخت و با زيانها و سختي هايي كه به امید سودآوري مطلوب در آينده كشيده ، با موانع و درخواستهاي غير معمول آن كارخانه مواجه شده و بعد از چند وقت متوجه ميشود كه يا بايد به تمام خواسته هاي غير معمول آن كارخانه تن در دهد و يا بايد قيد آن برند را بزند و فكر برند ديگري از كارخانه ديگر باشد . و آن كارخانه نيز به راحتي برندي را كه زحمت معروف كردن آنرا كس ديگري كشيده است و هزينه هاي تبليغاتي آن پرداخت شده را با شرايط بسيار مطلوب تر به شركت ديگر واگذار ميكند . اين شيوه بشدت بين كارخانه هاي چيني و كره اي مرسوم شده و خطرات زيادي نمايندگان جديد را تهديد ميكند

يكي ديگر از مشكلاتي كه اكثر وارد كنندگان تجربه تلخي را از آن دارند ، تغيير ناگهاني در بسته بندي ، شكل ظاهري ، اطلاعات درج شده بر روي كالا و موارد فني و كارايي محصول بوده است . كه اين موارد بي دليل هم رخ نميدهد . همانطور كه مستحضر هستيد يك توليد كننده خارجي محصول خود را فقط براي يك محل توليد نميكند و يك برند را نيز فقط به يك نفر نميدهد بلكه ممكن است يك برند را در ايران به يك نفر و در اروپا به شركت ديگر و در آمريكا به شركت ديگر اختصاص دهد . و شرايط تغيير را مسلمأ عمده خريداران رقم ميزنند و با توجه به شرايط خاص كاري و علايق و فرهنگ كشور ما ، تا بحال ثابت شده كه اين تغييرات بر اساس شرايط كشور ما نبوده است

اما آيا راه حلي وجود دارد كه تمامي اين مشكلات را به يكباره از پيش راه واردكنندگان يا مصرف كننده گان اجناس خارجي بردارد ؟ مسلمأ اينطور نخواهد بود و راه حل مشكلات براي هر واحد اقتصادي نسبت با نوع معاملات و قرارداد هاي آنها ميتواند بسيار متفاوت باشد

ما با تجربه بررسي و بازديد از كارخانه هاي توليد كننده خارجي در اكثر كشور ها و مطالعه و بررسي بر نحوه و شرايط توليد و خريد و فروش آنها ، طرح ها و پيشنهاداتي را براي كاهش اين گونه مشكلات مطرح كرده ايم كه اكثر اين پيشنهادات توانسته مشكلات را به حد زيادي كاهش دهد . اما تغييرات و دگرگوني هاي سريع در شرايط اقتصادي جهاني مرتبأ ما را وادار به بررسي و مطالعات مجدد كرده و اين را به ما ثابت كرده كه ما نيز بايد مرتبأ طرح ها و پيشنهادادت جديدي را به واحد هاي اقتصادي تحت قرارداد خود ارائه دهيم تا بتوانيم سريعأ با مشكلات ناشي از اين تغييرات نيز مقابله كنيم

ما با شناخت كامل از كشورهاي صنعتي و آشنايي با اماكني كه ميتوانيم كامل ترين آرشيو اطلاعاتي صنايع خاص آن كشور را تهيه كرد ميتوانيم ادعا كنيم نحوه جستجو ، شرايط اقتصادي ، ظرفيتها ي فروش ، بررسي ميزان تقاضا ، شناخت توليد كنندگان اصلي ، نحوه عهد قراردادهای بین المللی و بازدارنده ، طراحي نوع سفارش ، انجام كليه مكاتبات و ارتباطات ، ايجاد شرايط كنترل كيفيت ، مشاوره براي نوع سفارش ، شناخت مواردي كه ميتواند توليد كننده را تشويق به تغيير روش دهد و طراحي روش هايي براي اجرا و مقابله تمامي اين مباحث و غيره ، مواردي هستند كه ما را پس از عهد قرارداد ، درگير تعهداتمان خواهند كرد

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به سایت موسسه مشاوره مالي و بازرگاني امين می باشد - Enfold WordPress Theme by Kriesi