مقدمه

اجازه دهید خودمان را معرفی کنیم

موسسه مشاوره مالي و بازرگاني امين

با توجه به تغيير و تحولات مداوم اقتصادي و سياسي كه گاهأ منتج به ايجاد بحرانهاي مالي و اقتصادي در كشورها و همچنين واحد هاي صنعتي واقتصادي كوچك و بزرگ شده و اينكه در اثر اين گونه تغيير و تحولات هميشه ترس از ركود بازار و زيان هاي ناشي از آن و غيره بر كانون واحدهاي اقتصادي حاكم شده و اين ترس ميتوانند باعث اختلال در برنامه ريزي هاي مديريتي صحيح و منظم جهت توليد و سرمايه گذاري و فروش و در نهايت انجام يك تجارت سالم و منطقي شود

و از طرف ديگر همچنين پيشرفت روزافزون علم و دانش فني و تكنيكهاي تجارت روز در دنيا باعث ايجاد ترس در واحد هاي اقتصادي كوچك و متوسط مبني بر از دست دادن بازار فروش خود به جهت عدم توانايي در بهره گيري از فن آوري هاي روز و بهبود كيفيت و رقابت با صاحبان علم روز شده است . لذا چنين تحولاتي ميتواند باعث بي ثباتي در كيفيت و موجوديت مواد اوليه توليد از يك سو و بي ثبات شدن تعرفه ها و بازار مصرف و ركود بازار از سوي ديگر شود تا واحد هاي اقتصادي كوچك و متوسط بتوانند چند صبايي ديگر حتي به كذب ، خود را در بازار روز نگهدارند و اين مسائل است كه همواره مديران واحد هاي اقتصادي را دچار بحران و نگراني كرده است و اين نگراني ها همواره حاكم بر فكر آنها بوده و فرصت تفكر در رابطه با موضوع فعالیت و پیشرفت وتصمیم گیری صحيح را از آنها سلب نموده است .

اگر خوب تأمل كنيم ، متوجه خواهيم شد كه همين مسائل باعث شده كه واحد هاي اقتصادي خوب و توانا در تمام كشورها با وجود داشتن دانش فني و تجربه و سرمايه هاي لازم ، نياز خود را به داشتن يك كانون فكري ، خارج از محيط كاري خود ، احساس كنند. اينگونه كانون فكر ميتواند با تمام قابليتها و دانش فني كه مديران و پرسنل واحد اقتصادي دارند ، در لحظات حساس و بحران ها كه فشارها و استرس ها ي ناشي از درگيري هاي كاري بي مورد و اتلاف وقت ها و بي ثباتي و ركود بازار، زمان و قدرت تفكر را از مديران ميگيرد، به كمك مديران آمده و با مشاوره هاي مالي، اقتصادي، فني، مهندسي، بازرگاني، توليد، بازاريابي و غيره اين خلاء را براي آنها پر كرده و در راستاي اهداف واحد اقتصادي موجب پيشرفت و حركت رو به جلوي آن واحد گردند.

ما مفتخريم كه ميتوانيم به عنوان يك كانون فكر، كه تجربه و توانايي كامل براي مشاوره و حتي اجرا را نيز دارد، در زمينه هاي مختلف مرتبط :

  • مشاوره های مالی و مالیاتی و حسابداری صنعتی
  • تمام مراحل تولید از جمله بهای تمام شده واقعی و رقابیت و بهره وری از زمان و خطوط تغذیه، طراحي خطوط توليد، ايجاد هماهنگي بين خطوط توليد و ساير بخشهاي مرتبط، محاسبه ارزش ضايعات و كاهش ميزان آن، كاهش هزينه هاي سربار غیرمستقيم، هماهنگ كردن برنامه هاي خريد و توليد و فروش، ارتقا و بهره وري در توليد، زمان سنجي و ظرفيت سنجي، محاسبه زمانهاي استاندارد ساخت، محاسبه ارزش زمانهاي از دست رفته و شيوه كاهش اين زمانها و محاسبه سودآوري و افزايش سود حاصل از بهره وری
  • بازرگاني، از قبيل جستجو و تأمین، مترجمی، عهد قراردادهای بین المللی و داخلی، بهای تمام شده بازرگانی
  • مباحث انبارداري
  • و نهایتأ ایجا واحدهای بازاریابی و فروش به همراه آموزش پرسنل

در كنار صاحبان واحدهاي اقتصادي بوده و ميتوانيم پل ارتباطي اي باشيم بين واحد هاي اقتصادي داخلي با واحد هاي مشابه خارجي جهت پيشبرد دانش فني روز واحد اقتصادي يا توليدي .

ما ميتوانيم با ارائه راهكارهاي اجرايي جهت رفع عارضه هاي تعيين شده در واحد ها و نظارت بر روند اجراي راهكارهاي ارائه شده و با ارائه اطلاعات از بازاريابي كيفي و معرفي وضعيت بازار و نوع محصولات رقباي خارجي و بازرسي هاي مداوم و ايجاد تبادل تجربه ها ، راهكارها و دانش فني روز با حضور مشاورين ذيربط و در آخر نيز ميتوانيم با ارائه خدمات تحقيقاتي، موجب ارتقاء كيفيت، پيشرفت و سطح علمي واحد اقتصادي شده و زمانها را جهت رسيدن به اهداف واحدهاي اقتصادي براي مديريت ها كوتاه كنيم

براي واحد هاي اقتصادي و صنعتي اي كه نياز به تهيه مواد اوليه يا كالاي خود از خارج از كشور هستند نيز ميتوانيم با تجربه كافي و شناخت از واحدهاي صنعتي و توليدي مستقيم خارجي، حتی با وجود تحریم ها، اين واحد هاي اقتصادي را مستقيمأ به توليد كننده گان مستقيم و اصلي آن محصول معرفي و كليه مراحل كاري آنها از قبيل مكاتبات و تماسهاي مستقيم و غيره مبني بر يك خريد سالم و مطمئن، با كيفيت و قيمت و ضمانت مطلوب را بعهده گرفته و با حذف واسطه ها و مراحل غير مستقيم تهيه و توزيع كالا و هزينه هاي سربار غير ضروري و همچنین کنترل و هدایت کلیه امور اداری، بازرسی و لوژستیکی، باعث كاهش قيمت تمام شده و ارتقاء كيفي محصول و خدمات هر چه بهتر اين واحد هاي اقتصادي و صنعتي شويم

براي توضيحات بيشتر در رابطه با تفكرات ما و توضيحات بيشتر ، شما را به بازديد از صفحات مربوطه دعوت مينماييم

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به سایت موسسه مشاوره مالي و بازرگاني امين می باشد - Enfold WordPress Theme by Kriesi