حسابرسي

حسابرسي

انجام امور حسابرسي ميتواند به منظور هاي مختلفي درخواست گردد . بعضي از دلايل حسابرسي براي بسياري از شركت ها ناشناخته است و بهتر است بگويم كه فقط يك مورد از حسابرسي است كه اكثر شركتها با كاربرد آن آشنايي دارند و آن حسابرسي جهت گرفتن صورتهاي مالي تأييد شده براي اداره دارايي ، گرفتن وام يا شركت در مناقصات است . ولي از نظر ما انجام امور حسابرسي ميتواند براي بسياري از واحد هاي اقتصادي امتيازهاي مفيد را دربر داشته باشد كه بشرح بسياري از آنها خواهيم پرداخت .

یک مورد زمانی است که واحد هاي اقتصادي بخواهند به نوعي از بانك ها وام دريافت كنند و يا بخواهند در برخي از مناقصات شركت كنند که در آن زمان درخواست حسابرسی میدهند . البته اين نوع حسابرسي، خود بخود تبديل به حسابسازي خواهد شد، چون هدف از اين نوع حسابرسي، ارائه صورتهاي مالي با كاركرد و سود و گردش مالي بالا است تا اينگونه واحد ها بتوانند خود را در اولويت گرفتن وام يا قرارداد مناقصات قرار دهند. البته قابل ذكر است كه در حال حاضر صورتهای مالی حسابرسی شده به اداره امور دارایی هم ارائه میشود که به نظر ما شفاف سازی در زمان تهیه صورتهای مالی منافع خیلی بیشتری نسبت به حسابسازی خواهد داشت .

مورد ديگر حسابرسي كه ما نيز تمام كار خود را روي اين مورد متمركز كرده ايم و به اكثر شركتها نيز آنرا پيشنهاد ميكنيم، موردي است كه حسابرسي شركت طي سال بصورت ماهيانه يا فصلي، آن هم به منظور آگاهي و انجام سياست گزاري هاي مديريتي صورت پذيرد . در اينصورت ما ميتوانيم هر ماهه يا در پايان هر فصل به شركت مراجعه كرده و پس بررسي و كنترل حسابداري انجام شده، كليه صورت هاي مالي صحيح و دقيق را براي مديران و سرمايه گزاران تهيه كنيم و روند امور حسابداري شركت و كليه اسناد و مدارك درآمدي و هزينه اي شركت را طي سال تحت كنترل و نظارت خود داشته باشيم. حسن اين روش اين است كه اولا واحد اقتصادي هر ماهه يا در پايان هر فصل از روند كار خود مطلع خواهد شد و صورتهاي مالي واحد خود را براي تصميم گيري هاي مديريتي در اختيار دارد، دوم اينكه در پايان سال حسابهاي خود را بدون اشتباه و خطا خواهد بست و اگر هم لازم باشد كه صورت مالي تأييد شده اي را به وزارت دارايي تحويل دهد، با خيال راحتتر و درصد خطاي كمتر و فرصت بيشتري اين كار را انجام داده و در آخر سال تمام اين اسناد و مدارك براي آن واحد آماده خواهد بود. لازم به ذكر است كه هزينه اين روش از حسابرسي تقريبا معادل يا كمتر از آن چيزي خواهد بود كه در فرصت كم و در چند روز بخواهيم آنرا انجام دهيم.

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به سایت موسسه مشاوره مالي و بازرگاني امين می باشد - Enfold WordPress Theme by Kriesi