حسابداري غير حضوري

انجام امور حسابداري غير حضوري ما

حسابداري غير حضوري

در بسياري از شركتها فضاي مناسبي براي استقرار واحد مالي وجود ندارد و در برخي ديگر با وجود گردش مالي خوب حجم اسناد حسابداري جهت ثبت ، پايين بوده و وجود يك حسابدار تمام وقت ميتواند هزينه ها و مشكلاتي را دربر داشته باشد و در برخي ديگر از شركتها ، مديران ترجيح ميدهند كه امور مالي شركت از ديد پرسنل و ديگران پنهان باشد و يا مايلند حسابداري شركت به دلايل خاصي در خارج از محيط شركت انجام شود

براي اينگونه از واحد هاي اقتصادي ، ما سيستم حسابداري غير حضوري خود را پيشنهاد ميكنيم كه خود به دو صورت ميتواند توسط ما امكان پذير باشد . اين شيوه كاملا ابتكاري بوده و حدود سی سال است كه ما مجري اين طرح بوده و هستيم و تا كنون حسابداري عداد زیادی از شركتها با اين شيوه در حال انجام ميباشد

  1. روش اول اينكه ، شركت هيچ تمايلي نسبت به تهيه سيستم نرم افزار حسابداري را ندارد و گزارشات خود را بصورت مكتوب ميخواهد . در اينصورت ما اطلاعات مالي شركت را به شيوه هاي مختلف خود جمع آوري و در محل كار خود نسبت به ثبت امور حسابداري آن واحد اقتصادي اقدام مينماييم و پس از اتمام كار در زمان هاي مقرر شده گزارشات مورد نياز شركت را از قبيل صورت حساب مشتريان ، ترازهاي مالي ، گزارشات انبار ، چك و فاكتور ها و غيره را به صورت پرينت شده و پرينت PDF در اختيار مديران قرار ميدهيم
  2. روش دوم اينكه ، شركت تمايل به تهيه سيستم نرم افزار حسابداري اي كه ما معرفي ميكنيم را دارد ولي امكان اتصال دائم به شبكه اينترنتي را ندارد ، در اين صورت ما به همان شيوه قبلي خودمان اطلاعات واحد اقتصادي را جمع آوري و حسابداري آنرا انجام داده و سيستم نرم افزاري شركت را با فايل پشتيبان خود به روز رساني ميكنيم و آموزشهاي لازم به مديريت جهت بهره گيري از گزارشات لازم و مورد نياز را انجام ميدهيم . در اينصورت واحد اقتصادي ميتواند در نبود ما نيز تمام گزارشات لازم را داشته باشد

انجام امور حسابداري غير حضوري ما ، با نرم افزارهاي كاملا تخصصي انجام گرفته و اين امكان را به واحد اقتصادي خواهد داد كه تمام گزارشات مالي خود را همراه با تضمين شتيباني و آموزش انجام داده و همچنین واحد اقتصادي قادر خواهد بود تا تمام گزارشات مورد نياز خود را خود طراحي و به بهره برداري برساند

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به سایت موسسه مشاوره مالي و بازرگاني امين می باشد - Enfold WordPress Theme by Kriesi