امور نمايشگاهي

امور نمايشگاهي

ما اعتقاد داريم كه نمايشگاه ها بهترين محل براي شناخته شدن هستند . نمايشگاهها ميتوانند شما را مستقيمأ به متخصصين ، توزيع كننده گان و مصرف كننده گان اصلي در شاخه كاري شما معرفي كرده و اين فرصت را به شما ميدهد تا محصولات خود را مستقيمأ در معرض ديد ، آزمايش ، انتقاد و تحسين متخصصين قرار داده و تجربه اي كه ميخواستيد در مدت زمان زيادي براي شناخت محصولات خود صرف تا نتایج آنرا حاصل کنید را به يكباره طی مدت چند روز بدست آورید

ما با تجربه طولاني در برگزاري و شركت در نمايشگاههاي ايران و خارج از کشور ميتوانيم شما را جهت شركت در هر نمايشگاهي و در هر كشوري همراهي كرده و مسئوليت انجام برگزاری و انجام كليه امور اداري، تبليغاتي، مترجمي، معرفي محصول و عهد قراردادهای بین المللی مربوط به موضوع اهداف نمایشگاهی را متقبل شويم

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به سایت موسسه مشاوره مالي و بازرگاني امين می باشد - Enfold WordPress Theme by Kriesi